Aktualności
1010, 2018

Szkolenie BHP w roku akademickim 2018/2019

Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam informacje dot. szkolenia w zakresie BHP dla studentów/doktorantów wraz z hasłem (tzw. kluczem dostępu) do kursu BHP na platformie Moodle, na rok akademicki 2018/2019. Uprzejmie przypominam, że hasła do kursu [...]

810, 2018

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 24 października 2018 r. o godz. 12.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 344 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Katarzyny Jasińskiej.

    Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 24 października 2018 r. o godz. 12.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 344 odbędzie [...]

2309, 2018

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Studiach Doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbędzie się w dniu 18 października, w sali 539, rozpoczynając się o godz. 13 00. Inaugurujący wykład mistrzowski wygłosi dr hab., prof. UP Artur Kubacki. Temat wystąpienia: Błąd krytyczny w tłumaczeniach poświadczonych

Biogram prelegenta: dr hab. Artur D. Kubacki, prof. nadzw. UP kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz czynny tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Autor lub współautor 11 książek [...]

1309, 2018

Redakcja „Acta Humana” zwraca się z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu wśród doktorantów informacji o trwającym naborze artykułów i recenzji do dziewiątego numeru czasopisma. Tym razem jego tematem będzie: „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, a termin przyjmowania tekstów upływa 15 października.

Redakcja "Acta Humana" zwraca się z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu wśród doktorantów informacji o trwającym naborze artykułów i recenzji do dziewiątego numeru czasopisma. Tym razem jego tematem będzie: „Przeszłość – Teraźniejszość - Przyszłość”, a [...]

1109, 2018

Egzamin z języka angielskiego w dniu 13 września rozpocznie się około godz. 11 00 w pok. 31 przy ul. Podchorążych 2. Zmiana godziny w stosunku do wcześniejszych informacji związana jest z obowiązkami sesyjnymi Pani Dziekan i prof. Kuropatnickiego.

Egzamin z języka angielskiego w dniu 13 września rozpocznie się około godz. 11 00 w pok. 31 przy ul. Podchorążych 2. Zmiana godziny w stosunku do wcześniejszych informacji związana jest z obowiązkami sesyjnymi Pani Dziekan [...]