WYKŁAD OTWARTY

Ostatni w roku akademickim 2018/2019 wykład mistrzowski wygłosi w dniu 6 czerwca w godz 14 00 – 15 30 w sali 539

dr Agnieszka Walecka-Rynduch

Temat: MediaEgo w MediaPolis. „Literacki” kontekst wyborów politycznych w 2015 r.

Streszczenie:

Celem wykładu jest ukazanie słuchaczom specyficznego kontekstu podwójnych wyborów 2015 r. Analizie poddane zostaną fabularyzowane powieści, które ukazywały się w trakcie rywalizacji wyborczej (maj, czerwiec 2015) oraz na początku nowej prezydenckiej kadencji (lipiec, sierpień), a także przed wyborami parlamentarnymi (wrzesień, październik). Proces ten trwa nadal.

Publikacje są przykładem (nie)nowego medium, które stało się nowym narzędziem w kreowaniu wizerunku nowego personalnego typu polityka – MediaEgo, który funkcjonuje w przestrzeni MediaPolis. Powiesić są przykładem doskonałego działania retorycznego (to w nich powielane są podstawowe toposy i retoryczne tropy, które na co dzień słyszymy w wypowiedziach polityków). To tu znajduje się wytłumaczenie dla nie zawsze zrozumiałych działań. Topos rodziny, Boga, wspólnoty, religii, ale też nart, natury, roli, rolników, wsi, naturalizmu

WYKŁAD OTWARTY

W dniu 16 maja 2019 roku profesor dr hab. Grażyna Wrona wygłosi wykład otwarty.

Temat:

Nadzór nad prasą w Krakowie w latach 1918-1939

Wykład rozpocznie się o godz. 14 00 w sali 539 (ul. Podchorążych 2)

Kolejny wykład odbędzie się najprawdopodobniej jeszcze w maju!

WYKŁAD OTWARTY

W dniu 30 maja 2019 roku profesor dr hab. Adam Kulawik wygłosi wykład otwarty.

Temat:

Pan Ignacy Rzecki i jego pamiętnik

Wykład rozpocznie się o godz. 14 00 w sali 539 (ul. Podchorążych 2)

Kolejny wykład odbędzie się najprawdopodobniej 13 czerwca!