Szanowni Państwo, zapraszamy do wysyłania abstraktów na ogólnopolską konferencję naukową „Od adaptacji do remediacji”, współorganizowaną przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta. Na abstrakty organizatorzy będą czekać do 5 grudnia 2016 r. pod adresem adaptacjairemediacja@gmail.com Szczegóły organizacyjne znajdują się w załączniku do niniejszego listu oraz na stronie adaptacjairemediacja.wordpress.com Będziemy bardzo wdzięczni Państwu za przekazanie tej informacji (wraz z załącznikiem) Pracownikom naukowym, Doktorantom oraz Studentom.

Informacje

Z wyrazami szacunku,

Ksenia Olkusz

Ośrodek Badawczy Facta Ficta | Facta Ficta Research Centre

Stachiewicza 35 b/30 31-328 Kraków

tel.: (+48) 694 019 40

email: contact@factaficta.org factaficta.org