//Grudzień

„Młodzi dla nauki część II_24.02.2017 r. Kraków”

"Młodzi dla nauki część II_24.02.2017 r. Kraków" Dzień Dobry, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród studentów oraz doktorantów Państwa uczelni, odnośnie organizowanej konferencji. Konferencja ma na celu: stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych ludzi świata nauki, prezentacja prac badawczych lub przeglądowych w formie referatów lub posterów, publikacja zaprezentowanych artykułów w recenzowanej monografii. [...]

Deklaracja dostępności cyfrowej