Szanowni Państwo,

w imieniu Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, Zakładu Literaturoznawstwa Transkulturowego, Koła naukowego Translatoria. Studia nad Przekładem mamy zaszczyt zaprosić Państwa na studencko-doktorancką konferencję naukową pod tytułem Tłumaczenia w XXI wieku. Diachronia.
Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się w załączonym zaproszeniu.
Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozesłanie niniejszego zaproszenia do młodych badaczy zainteresowanych tematyką szeroko pojętego przekładu. Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Agata Mikołajko