W związku z koniecznością złożenia nadzwyczajnego sprawozdania rocznego
do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie prosimy wszystkich doktorantów Wydziału Filologicznego o wypełnienie krótkiej
ankiety dotyczącej referatów oraz imprez popularnonaukowych, które
wygłoszono/zrealizowano w roku 2016.
Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionych ankiet do dn. 25.02.2017
(termin nieprzekraczalny) na adres klaudiasmaza@up.krakow.pl

doktoranci-publikacjke-referaty-popularyzacja-2016
Z wyrazami szacunku
dr hab. prof. UP Władysław Marek Kolasa
Prodziekan ds. Nauki