Sz.P.
W związku z przedłużonym terminem przyjmowania zgłoszeń, zwracam się z 
uprzejmą prośbą o przekazanie doktorantom i doktorom informacji 
dotyczących organizowanej nowej KONFERENCJI dla MŁODYCH NAUKOWCÓW
nt. Dokonania Naukowe Doktorantów V Edycja
http://www.doktorant.com.pl/dnd-v-edycja.html
9.04.2017 w Warszawie oraz 22.04.2017 w Krakowie

DZIĘKUJĘ BARDZO

Z pozdrowieniami
Dr inż. Marcin Kuczera

----------------------------------------------
DND V Edycja dla Młodych Naukowców - Rekrutacja do 28.02.2017