PWSZ im. Witelona w Legnicy, Koło Naukowe

„Alternatywa” oraz Zespół badawczy „e-metodologia” mają zaszczyt
zaprosić na II Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą różnym
podejściom badawczym i teoretycznym do subkultur oraz szeroko
rozumianej kultury współczesnej .
Szczegóły w załączniku.