Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Biblia w literaturze i sztuce, organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedrę Literatury Współczesnej KUL oraz doktorantów KUL, która odbędzie się 16 czerwca 2018 roku. Celem konferencji jest poszerzenie i pogłębienie refleksji nad wpływem Biblii na kulturę tak okresów wcześniejszych, jak również współczesności. Mamy nadzieję na prezentację przez P.T. Uczestników konferencji różnorodnych spojrzeń badawczych oraz na twórczą wymianę myśli formułowanych z uwzględnieniem metodologii humanistycznych dyscyplin naukowych. Wśród uczestników będą mile widziani doktoranci wszystkich wyższych uczelni.

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami przyjmujemy do 30 kwietnia 2017 roku na adres mailowy: biblia.konferencja.kul@gmail.com. Opłata konferencyjna w wysokości 10 złotych będzie pobierana na miejscu, w trakcie rejestracji.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa

mgr Patrycja Głuszak – sekretarz konferencji