/2018

Egzamin z dyscypliny dodatkowej

Szanowni Państwo, W kwestii egzaminu z dyscypliny dodatkowej wciąż nie mam oficjalnej odpowiedzi na moje pismo wystosowane do Rektora. Otrzymałem tylko nieoficjalny, ustny przekaz, iż do egzaminu tego (podobnie jak do egz. z języka obcego) będą mogli przystępować doktoranci dopiero po złożeniu gotowych dysertacji i po powołaniu przez Radę Wydziału komisji do przeprowadzenia postępowania awansowego. [...]

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO.

Szanowni Państwo Doktoranci, W związku z pytaniami i podaniami kierowanymi do mnie, uprzejmie informuję, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego tryby i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora), z egzaminu z [...]

Rejestracja na III Ogólnopolską Konferencję Naukową Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy, która odbędzie się 11 maja 2018 r. w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku Lublinie.

Szanowni Państwo, za kilka dni dobiega końca rejestracja na III Ogólnopolską Konferencję Naukową Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy, która odbędzie się 11 maja 2018 r. w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku Lublinie. Podczas Konferencji Uczestnicy oraz zaproszeni Goście podejmą próbę zdefiniowania miłości, określenia jej podstawowych cech i przejawów w kulturze na przestrzeni wieków. Warto [...]

Szanowni Państwo! Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna” zaprasza serdecznie wszystkich studentów oraz doktorantów do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Słowiańskie szaleństwa i wariacje”, która odbędzie się 25 maja 2018 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Zachęcamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego pod adresem: https://kreatywniug.wordpress.com/formularz-zgloszeniowy/   do 19 kwietnia 2018. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł (35 EUR) i [...]

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Biblia w literaturze i sztuce, organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedrę Literatury Współczesnej KUL oraz doktorantów KUL, która odbędzie się 16 czerwca 2018 roku

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Biblia w literaturze i sztuce, organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedrę Literatury Współczesnej KUL oraz doktorantów KUL, która odbędzie się 16 czerwca 2018 roku. Celem konferencji jest poszerzenie i pogłębienie refleksji nad wpływem Biblii na kulturę tak okresów wcześniejszych, jak również współczesności. Mamy nadzieję na [...]

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (oddział w Krakowie) zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się we wtorek 13 marca 2018 r. o godz. 18.15 w budynku Wydziału Polonistyki UJ

Szanowni Państwo, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (oddział w Krakowie) zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się we wtorek 13 marca 2018 r. o godz. 18.15 w budynku Wydziału Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, sala 42 na parterze. Podczas zebrania prof. dr hab. Anna Tyrpa wygłosi odczyt pt. „Zaborcy, Polska i legiony - nazywanie i przezywanie" [...]

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową "Język i jego wyzwania: Język w kulturze, kultura w języku" która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2018 roku w siedzibie Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu. Artykuły wygłoszone na konferencji opublikowane zostaną w formie monografii pod koniec roku 2018. W załącznikach przesyłamy CFP w wersji [...]

UWAGA WAŻNE

Szanowni Państwo Doktoranci, w związku ze zbliżającym się terminem złożenia sprawozdania do MNiSW z działalności statutowej za rok 2017 uprzejmie proszę, aby w trybie pilnym przesłać następujące dane: -- 1. wykaz aktywności popularnonaukowych (udział lub organizacja: wykładów, konkursów, olimpiad, festiwali, seminariów, warsztatów, wystaw itp. oraz publikacje popularnonaukowe) w roku 2017; -- 2. wykaz referatów wygłoszony [...]

Składanie sprawozdań i wniosków na badania naukowe

Szanowni Państwo Doktoranci, W związku z pytaniami trafiającymi do dziekanatu WF a dotyczącymi składania sprawozdań i wniosków na badania naukowe informuję, że należy tego dokonywać za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni wpisując jako: login: P10numeralbumu hasło:WUPESEL! Te same dane dostępowe służyć mają Państwu do pozostałych operacji w WU (np. wpisywania zal. czy ocen studentom, z którymi odbywacie [...]

Deklaracja dostępności cyfrowej