Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
10 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Magdaleny Łubiarz.
Tytuł rozprawy:
„Językowa analiza obrazu wsi w utworach wybranych pisarzy rosyjskich
II połowy XX wieku”
Promotor: dr hab. Bogumił Ostrowski – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: dr hab. Halina Chodurska – em. prof. Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
dr hab. Beata Żurek – Uniwersytet Jagielloński
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie