Z powodu choroby kierownik Studiów Doktoranckich odwołuje swój dyżur w
dni 14 lutego.