//Lipiec

Szanowni Państwo, Z uwagi na remont w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej i obawy o losy złożonych tam dokumentów, proszę, wbrew mojej wcześniejszej informacji, nie zostawiać tam dla mnie żadnych dokumentów. Rozliczenie roku akademickiego nastąpi we wrześniu, po urlopach pracowników, więc nie ma potrzeby składania indeksów czy kart egzaminacycjnych teraz, bo i tak żadne wpisy nie będą w nich dokonywane. Informację o swoich powakacyjnych dyżurach zamieszczę na stronie SD na początku września.

Szanowni Państwo, Z uwagi na remont w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej i obawy o losy złożonych tam dokumentów, proszę, wbrew mojej wcześniejszej informacji, nie zostawiać tam dla mnie żadnych dokumentów. Rozliczenie roku akademickiego nastąpi we wrześniu, po urlopach pracowników, więc nie ma potrzeby składania indeksów czy kart egzaminacycjnych teraz, bo i tak żadne wpisy nie [...]

Uprzejmie informuję, że w związku z rozpoczynającym się urlopem czasowo „zawieszam” swoje czwartkowe dyżury dla Państwa. Pierwszy, powakacyjny dyżur będzie najprawdopodobniej we czwartek 14 września. Informacja na ten temat znajdzie się z wyprzedzeniem na stronie internetowej SD.

Szanowni Państwo Doktoranci, Uprzejmie informuję, że w związku z rozpoczynającym się urlopem czasowo "zawieszam" swoje czwartkowe dyżury dla Państwa. Pierwszy, powakacyjny dyżur będzie najprawdopodobniej we czwartek 14 września. Informacja na ten temat znajdzie się z wyprzedzeniem na stronie internetowej SD. W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy; ankiety hospitacyjne, dokumenty, sprawozdania itp. wymagające mojego podpisu [...]

Deklaracja dostępności cyfrowej