PILNE

wydrukowane i podpisane dokumenty, proszę składać w dziekanacie Wydziału Filologicznego p. 31 B (parter) ul. Podchorążych 2 do 16 lipca br. w godz. od 11.00 do 14.00″

 

ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI NA STUDIA III STOPNIA
​Szanowni Państwo,

informuję, iż w dniu 04.06.2018 roku został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji dla kandydatów na studia III stopnia. System dostępny jest pod adresem: https://rekrutacja-elektroniczna.up.krakow.pl

Bardzo proszę, aby jednostki prowadzące studia III stopnia udostępniły na swoich stronach informację o konieczności elektronicznej rejestracji, wraz z linkiem do systemu (podanym powyżej).

Jednoczenie informuję, iż od dnia 08.06.2018 roku nie będzie już możliwości tzw. „ręcznego” wprowadzania danych kandydatów do systemu Uczenia.XP.

prof. dr hab. Bogusław Skowronek

Prorektor ds. Kształcenia

Data publikacji
05/06/2018

 

 

Uchwała w sprawie rekrutacji na Wydziałowe Studia Doktoranckie

w roku akademickim 2018/2019

w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa

 

  1. Termin składania podań o przyjęcie na I rok studiów: od 25-06-2018 do 16-07-2018

 

  1. Terminy rozmowy kwalifikacyjnej:

18-07-2018, godz. 9 00 – literaturoznawstwo (w Instytucie Filologii Polskiej)

19-07-2018, godz. 9 00 – językoznawstwo (w Instytucie Filologii Polskiej)

 

III. Termin zakończenia rekrutacji: 27-07-2018

 

  1. Zakres rekrutacji – na studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa przyjmowani są absolwenci wszystkich kierunków, posiadający stopień magistra lub równorzędny

 

  1. Postępowanie kwalifikacyjne ma tryb konkursowy

 

  1. Tematyka rozmowy kwalifikacyjnej – literaturoznawstwo i językoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem:

a/ profilu zainteresowań naukowych kandydata

b/ projektów problemowo-badawczych kandydata

 

VII. Limity przyjęć na poszczególne specjalności:

literaturoznawstwo – 6 osób

językoznawstwo – 6 osób