I ROK

 1. Filozoficzne podstawy hermeneutyki (kurs kulturoznawstwa)
 2. Dydaktyka szkoły wyższej
 3. Pragmatyka tekstu naukowego (warsztaty)
 4. Filozofia a literaturoznawstwo (wybrane zagadnienia)
 5. Filozofia a językoznawstwo (wybrane zagadnienia)
 6. Metodologia badań literaturoznawczych
 7. Metodologia badań językoznawczych
 8. Elementy prawa autorskiego
 9. Metodyka zajęć dydaktycznych literaturoznawczych
 10. Metodyka zajęć dydaktycznych językoznawczych
 11. Warsztat pracy naukowej

 

II ROK

 1. Problemy badań naukowych (wybrane zagadnienia literaturoznawstwa)
 2. Problemy badań naukowych (wybrane zagadnienia językoznawstwa)
 3. Zagadnienia kulturoznawstwa
 4. Zagadnienia badań nad językiem
 5. Przekład tekstu naukowego
 6. Wnioski grantowe w języku angielskim

 

III ROK

 1. Wybrane zagadnienia z historii sztuki
 2. Antropologia kultury