mgr Alina Urazbekowa
językoznawstwo
promotor: prof. UP dr hab. Halina Chodurska
tytuł rozprawy doktorskiej: „Zapożyczenia z języka polskiego w rosyjskiej literaturze pięknej XIX i XX stulecia”.

mgr Magdalena Januszek
literaturoznawstwo
promotor: prof. UP dr hab. Bogusław Skowronek
tytuł rozprawy doktorskiej: „Warstwa werbalna w dziele filmowym. Ujęcie mediolingwistyczne

mgr Monika Woźniak
literaturoznawstwo
promotor: prof. dr hab. Paweł Próchniak
tytuł rozprawy doktorskiej: „Eseistyczna mapa Włoch / trzy kartografie: Bieńkowska, Zagańczyk, Czaja

mgr Anna Wywiał
literaturoznawstwo
promotor: prof. UP dr hab. Rafał Solewski
tytuł rozprawy doktorskiej: „Poetyka wizualna w reklamie i jej funkcja stylistyczna

mgr Marta Psutuła
literaturoznawstwo
promotor: prof. UP dr hab. Maria Ostasz
tytuł rozprawy doktorskiej: „Edytorstwo książki dziecięcej w Polsce po 1989 roku

mgr Arkadiusz Mastalski
literaturoznawstwo
promotor: prof. dr hab. Adam Kulawik
tytuł rozprawy doktorskiej: „Kognitywne podstawy teorii wiersza, semantyki wersyfikacyjnej i interpretacji wersologicznej

mgr Oliwia Brzeźniak
literaturoznawstwo
promotor: prof. UP dr hab. Zofia Budrewicz
tytuł rozprawy doktorskiej: „Baśń w edukacji polonistycznej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość

mgr Zofia Wojtusik
literaturoznawstwo
promotor: prof. UP dr hab. Krystyna Latawiec
tytuł rozprawy doktorskiej: „Recepcja sztuk Federica Garcii Lorki na scenach polskich

mgr Monika Liro
literaturoznawstwo
promotor: prof. dr hab. Krystyna Stamirowska (Uniwersytet Jagielloński)
tytuł rozprawy doktorskiej: „Koncepcja tożsamości w prozie i dramacie Gregore’a Mackaya Browna

mgr Magdalena Kilian
literaturoznawstwo
promotor: prof. UP dr hab. Jerzy Waligóra
tytuł rozprawy doktorskiej: „Preragfaelityzm w wybranych czasopismach Młodej Polski

mgr Natalia Zborowska
językoznawstwo
promotor: prof. UP dr hab. Bogusław Skowronek
tytuł rozprawy doktorskiej: „Disco polo jako zjawisko. Analiza lingwistyczno-kulturowa

mgr Katarzyna Staniszewska-Kogut
literaturoznawstwo
promotor: prof. UP dr hab. Maria Ostasz
tytuł rozprawy doktorskiej: „Tożsamość społeczna Wilamowic w świetle tekstów kultury

mgr Jacek Porzycki
literaturoznawstwo
promotor: prof. UP dr hab. Zofia Budrewicz
tytuł rozprawy doktorskiej: „Dramat młodopolski w szkolnej edukacji polonistycznej

mgr Dorota Jara 
językoznawstwo
promotor: prof. dr hab. Piotr Borek
promoter pomocniczy: dr Marceli Olma
tytuł rozprawy doktorskiej: „Piotr Skarga jako polemista religijny na tle sytuacji wyznaniowej w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej

mgr Katarzyna Sedivy
językoznawstwo
promotor: prof. Jadwiga Cieszyńska-Rożek
tytuł rozprawy doktorskiej: „Stymulacja rozwoju komunikacji językowej dzieci z autyzmem

mgr Natalia Wrzeszcz
literaturoznawstwo
promotor: prof. UP dr hab. Agnieszka Ogonowska
tytuł rozprawy doktorskiej: „Obraz Czarnego Lądu w twórczości polskich reportażystów

mgr Ewa Leśniak
językoznawstwo
promotor: prof. UP dr hab. Maciej Mączyński
tytuł rozprawy doktorskiej: „Językowy obraz dawnej wsi na podstawie gwary Przyszowej w powiecie limanowskim