dr hab. Marceli Olma

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
30-084 Kraków
pok. 571
dyżur: czwartek 14:30-15:30
e-mail: molma73@gmail.com