//Luty

nstytut Filologii Germańskiej oraz Zakład Italianistyki Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej _Et in Arcadia Ego_

Szanowni Państwo, Instytut Filologii Germańskiej oraz Zakład Italianistyki Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej _Et in Arcadia Ego_. Rzym jako miejsce pamięci w kulturach europejskich (_Et in Arcadia ego_. Rom als Erinnerungsort in europäischen Kulturen/_Et in Arcadia Ego. _Roma come luogo della memoria nelle culture europee/_Et in Arcadia Ego_. Rome [...]

Serdecznie zapraszamy na kolejne „Spotkanie z gwarą”, podczas którego dr hab. Ewa Stala (UJ) wygłosi referat pt. Hiszpania i Ameryka Południowa – dwa kontynenty podzielone przez ten sam język?

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na kolejne „Spotkanie z gwarą”, podczas którego dr hab. Ewa Stala (UJ) wygłosi referat pt. Hiszpania i Ameryka Południowa – dwa kontynenty podzielone przez ten sam język? Szczegóły przekazujemy w załączniku. Wykładu będzie można również wysłuchać on-line na kanale:https://www.youtube.com/watch?v=cXFj5M2BsVw. Pracownia Dialektologii Polskiej IJP PAN Spotkanie z gwarą V

Deklaracja dostępności cyfrowej