//Listopad

Zaproszenie na konferencję „Od adaptacji do remediacji”

Szanowni Państwo, zapraszamy do wysyłania abstraktów na ogólnopolską konferencję naukową "Od adaptacji do remediacji", współorganizowaną przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta. Na abstrakty organizatorzy będą czekać do 5 grudnia 2016 r. pod adresem adaptacjairemediacja@gmail.com Szczegóły organizacyjne znajdują się w załączniku do niniejszego listu oraz na stronie [...]

MOST

Pismo Informacje dla dziekanów MOST

Deklaracja dostępności cyfrowej