/2016

„Młodzi dla nauki część II_24.02.2017 r. Kraków”

"Młodzi dla nauki część II_24.02.2017 r. Kraków" Dzień Dobry, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród studentów oraz doktorantów Państwa uczelni, odnośnie organizowanej konferencji. Konferencja ma na celu: stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych ludzi świata nauki, prezentacja prac badawczych lub przeglądowych w formie referatów lub posterów, publikacja zaprezentowanych artykułów w recenzowanej monografii. [...]

Zaproszenie na konferencję „Od adaptacji do remediacji”

Szanowni Państwo, zapraszamy do wysyłania abstraktów na ogólnopolską konferencję naukową "Od adaptacji do remediacji", współorganizowaną przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Ośrodek Badawczy Facta Ficta. Na abstrakty organizatorzy będą czekać do 5 grudnia 2016 r. pod adresem adaptacjairemediacja@gmail.com Szczegóły organizacyjne znajdują się w załączniku do niniejszego listu oraz na stronie [...]

MOST

Pismo Informacje dla dziekanów MOST

Deklaracja dostępności cyfrowej