„Młodzi dla nauki część II_24.02.2017 r. Kraków”

Dzień Dobry,
zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród studentów oraz doktorantów Państwa uczelni, odnośnie organizowanej konferencji. Konferencja ma na celu: stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych ludzi świata nauki, prezentacja prac badawczych lub przeglądowych w formie referatów lub posterów, publikacja zaprezentowanych artykułów w recenzowanej monografii.
Ogłoszenie o konferencji Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom mam zaszczyt zaprosić Was na Konferencję Naukową pt: MŁODZI DLA NAUKI CZĘŚĆ II, nauki interdyscyplinarne.
Termin konferencji: Kraków 24 luty 2017 r.
Miejsca organizacji konferencji: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Celem Konferencji Naukowej pt. „MŁODZI DLA NAUKI CZĘŚĆ II” jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów młodych naukowców kreujących naukę w Polsce, a także umożliwienie im publikowania swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego też podejmowane będą aktualne tematy naukowe z różnych dziedzin badań naukowych. Oddział centrum Doradztwa w Krakowie ma swoją siedzibę na Kazimierzu, który jest historyczną dzielnicą Krakowa. Ośrodek jest zlokalizowany blisko centrum miasta (5 minut pieszo) w niedużej odległości od zamku królewskiego na Wawelu (3 minuty pieszo). Więcej informacji w załącznikach.
Zaproszenie
Karta zgłoszenia
Wymogi redakcyjne
Z poważaniem, Piotr Rachwał Konferencje Naukowe tel. 530-952-481 www.konferencjenaukowe.com.pl