Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Studiach Doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbędzie się w dniu 27 października 2016 roku (czwartek) w sali 444 od godz. 13 30.

Około godziny 14 00 rozpocznie się wykład otwarty, który wygłosi dr hab., prof. UP Marek Pieniążek.

Temat wykładu: Spektaklizacja wiedzy w „nowym” uniwersytecie