//Październik

Konkurs doktoratów

Konkurs doktoratów Do 31 grudnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Publikuj.dr. Do konkursu można zgłaszać prace doktorskie obronione w latach 2015-2016. Tematyka zgłaszanych prac musi dotyczyć badań nad literaturą i kultura polską lub językiem polskim. Autor najlepszego zgłoszenia otrzyma 4 000 zł. http://www.granty-na-badania.com/2016/10/publikujdr-konkurs-na-prezentacje.html

W związku z objęciem funkcji kierownika Wydziałowych Studiów Doktoranckich pragnę na wstępie poinformować Państwa, że spotkanie inaugurujące rok akademicki 2016/2017 odbędzie się najpewniej w dniu 27 X (czwartek). Szczegóły zostaną podane w nieco późniejszym terminie.

1. W związku z objęciem funkcji kierownika Wydziałowych Studiów Doktoranckich pragnę na wstępie poinformować Państwa, że spotkanie inaugurujące rok akademicki 2016/2017 odbędzie się najpewniej w dniu 27 X (czwartek). Szczegóły zostaną podane w nieco późniejszym terminie. 2. Studenci I roku studiów doktoranckich są zobligowani do uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu: Filozoficzne podstawy hermeneutyki. Zajęcia te [...]

Deklaracja dostępności cyfrowej