1. W związku z objęciem funkcji kierownika Wydziałowych Studiów Doktoranckich pragnę na wstępie poinformować Państwa, że spotkanie inaugurujące rok akademicki 2016/2017 odbędzie się najpewniej w dniu 27 X (czwartek). Szczegóły zostaną podane w nieco późniejszym terminie.

2. Studenci I roku studiów doktoranckich są zobligowani do uczestnictwa w zajęciach z przedmiotu: Filozoficzne podstawy hermeneutyki. Zajęcia te będą łączone ze kierunkiem Kulturoznawstwo i wiedza o mediach realizowanym w Instytucie Filologii Polskiej. Zostały one zaplanowane w następujących terminach: 5. 10, 19. 10, 26. 10, 9.11, 23.11 w godzinach 19 00 – 20 30, s. 541. Pozostaje mieć nadzieję, że wszystkie zainteresowane osoby na czas otrzymają z dziekanatu informację o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie.