Jubileuszowa X Edycja konferencji nt. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki

Wszystkie informacje można znaleźć klikając na poniższe linki: http://www.doktorant.com.pl/x-edycja.html (do pobrania: karta zgłoszeniowa, plakat, komunikat I) http://www.doktorant.com.pl/x-edycja/58.html Rekrutacja do 21.10.2016