/2017

Zaproszenie na Konferencję „Nauka Badania Rozwój”

Szanowni Państwo, Fundacja Promovendi zaprasza na odbywającą się w listopadzie Ogólnopolską Konferencje Naukową "Nauka Badania Rozwój". Prosimy o rozpowszechnienie informacji nt. konferencji wśród Państwa Studentów. Fundacja Promovendi zaprasza Studentów, Doktorantów i Młodych Naukowców do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Nauka, Badania, Rozwój", która odbędzie się 4 listopada 2017 r. w Warszawie Wydarzenie kierowane jest do Studentów, Doktorantów, Pracowników naukowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Konferencji, której interdyscyplinarny charakter pozwoli Państwu na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z innych dziedzin. Udział w Konferencji to także znakomita okazja do poszerzania dorobku naukowego oraz rozwijania umiejętności prezentowania wyników badań w szczególności przez młodych ludzi nauki. Nasza inicjatywa będzie z pewnością dobrą okazja do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących przedstawianych tematów jak również stworzy możliwości dla pogłębienia współpracy i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych badań. Dla uczestników Organizatorzy przygotowali dwie dogodne formy prezentacji: wystąpienie ustne lub prezentacja posteru, obie z możliwością zaprezentowania prac badawczych jak również przeglądowych. Nad częścią merytoryczną konferencji będzie czuwał Komitet Naukowy. Nadesłane przez Państwa abstrakty zostaną opublikowane w postaci książki abstraktów z numerem ISBN. Istnieje również możliwość nadesłania artykułu naukowego, który zostanie opublikowany w postaci rozdziału w monografii (5 pkt. MNiSW). Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji natomiast najlepsze prezentacje i postery zostaną wyróżnione, a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody oraz dyplomy, w tym również bezpłatne uczestnictwo w wybranych Konferencjach organizowanych przez Fundację Promovendi. Warto wziąć udział w konferencji? Oceń sam! Zapraszamy do rejestracji (do 24.09.2017) pod adresem: https://goo.gl/forms/CUxd46ohDdk90Zhq2 Za ile?  Od 199 zł Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy: naukabadaniarozwoj@promovendi.pl Więcej informacji na Stronie internetowej Fundacji [1] Profil Fundacji na FB: https://www.facebook.com/fundacja.promovendi/ [2] Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/318934585184117/ -------- Z poważaniem, Fundacja Promovendi ul. Kamińskiego 17/19 lok. 28 90-229 Łódź KRS: 0000 62 83 61 NIP: 725 21 39 787 Regon: 364954217 tel. +48 781-118-455

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 19 września 2017 r. o godz. 12.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Marcina Piątka.

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 19 września 2017 r. o godz. 12.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Marcina Piątka.

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 21 września 2017 r. o godz. 10.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Agnieszki Sendur.

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 21 września 2017 r. o godz. 10.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Agnieszki Sendur.

Zaproszenie na Konferencję Mała Wielka Nauka

Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej oraz Fundacja Promovendi zapraszają Studentów, Doktorantów i Młodych Naukowców do udziału w Konferencji Naukowej "Mała Wielka Nauka: Pasja, Wiedza, Nauka", która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2017r. na terenie Politechniki Łódzkiej. Inicjatywa ta ma wspomóc nawiązanie współpracy, wymianę doświadczeń i rozwój badaczy młodego pokolenia w taki sposób, aby w przyszłości nauka, którą tworzą [...]

Szanowni Państwo, Z uwagi na remont w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej i obawy o losy złożonych tam dokumentów, proszę, wbrew mojej wcześniejszej informacji, nie zostawiać tam dla mnie żadnych dokumentów. Rozliczenie roku akademickiego nastąpi we wrześniu, po urlopach pracowników, więc nie ma potrzeby składania indeksów czy kart egzaminacycjnych teraz, bo i tak żadne wpisy nie będą w nich dokonywane. Informację o swoich powakacyjnych dyżurach zamieszczę na stronie SD na początku września.

Szanowni Państwo, Z uwagi na remont w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej i obawy o losy złożonych tam dokumentów, proszę, wbrew mojej wcześniejszej informacji, nie zostawiać tam dla mnie żadnych dokumentów. Rozliczenie roku akademickiego nastąpi we wrześniu, po urlopach pracowników, więc nie ma potrzeby składania indeksów czy kart egzaminacycjnych teraz, bo i tak żadne wpisy nie [...]

Uprzejmie informuję, że w związku z rozpoczynającym się urlopem czasowo „zawieszam” swoje czwartkowe dyżury dla Państwa. Pierwszy, powakacyjny dyżur będzie najprawdopodobniej we czwartek 14 września. Informacja na ten temat znajdzie się z wyprzedzeniem na stronie internetowej SD.

Szanowni Państwo Doktoranci, Uprzejmie informuję, że w związku z rozpoczynającym się urlopem czasowo "zawieszam" swoje czwartkowe dyżury dla Państwa. Pierwszy, powakacyjny dyżur będzie najprawdopodobniej we czwartek 14 września. Informacja na ten temat znajdzie się z wyprzedzeniem na stronie internetowej SD. W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy; ankiety hospitacyjne, dokumenty, sprawozdania itp. wymagające mojego podpisu [...]

Konferencja Naukową pt: „BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW” Nauki Interdyscyplinarne

  Mam zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Naukową pt: "BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW" Nauki Interdyscyplinarne MIEJSCE KONFERENCJI: Tarnów 15-16 września 2017 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Słowackiego 7, 33-100 Tarnów   Wrocław 22-23 wrzesień 2017 r. Uniwersytet Przyrodniczy  we Wrocławiu Sopocka 23, 50-344 Wrocław ŁĄCZNY KOSZT UCZESTNICTWA W 2-DNIOWEJ KONFERENCJI WYNOSI JEDYNIE 329 ZŁ Celem Konferencji [...]

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 3 lipca 2017 r. o godz. 10.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Piotra Szostaka.

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 3 lipca 2017 r. o godz. 10.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Piotra Szostaka. Tytuł rozprawy: „Stereotyp Rosjanina w powieściach młodzieżowych lat 1945 - 1989” Promotor: dr [...]

Szanowni Państwo, w imieniu prof. dr hab. Czesławy Piecuch uprzejmie informuję, że ostatnie zajęcia z przedmiotu Filozofia dla studiów doktoranckich (niefilozoficznych) odbędą się 29.06.2017r. o godz. 12.30 w pokoju 267, dotyczyć one będą zaliczenia z przedmiotu przez osoby, które jeszcze nie otrzymały zaliczenia w dniu 8.06.2017r.

Szanowni Państwo, w imieniu prof. dr hab. Czesławy Piecuch uprzejmie informuję, że ostatnie zajęcia z przedmiotu Filozofia dla studiów doktoranckich (niefilozoficznych) odbędą się 29.06.2017r. o godz. 12.30 w pokoju 267, dotyczyć one będą zaliczenia z przedmiotu przez osoby, które jeszcze nie otrzymały zaliczenia w dniu 8.06.2017r. Uprzejmie proszę o przekazanie w/w informacji doktorantom z Państwa [...]

Deklaracja dostępności cyfrowej