Kierownik Studiów Doktoranckich dr hab. Marceli Olma będzie we wrześniu dyżurował w następujących terminach:

czwartek 14. 09.  – godz. 14 30 – 15 30, pok. 571
czwartek 21. 09 – godz. 14 30 – 15 30, pok. 571