Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
3 lipca 2017 r. o godz. 10.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgra Piotra Szostaka.

Tytuł rozprawy:

„Stereotyp Rosjanina w powieściach młodzieżowych lat 1945 – 1989”

Promotor: dr hab. Maria Ostasz – Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie

Recenzenci: dr hab. Krystyna Latawiec – Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie
dr hab. Elżbieta Mazur – Uniwersytet Rzeszowski

Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie