Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej oraz Fundacja Promovendi zapraszają Studentów, Doktorantów i Młodych Naukowców do udziału w Konferencji Naukowej „Mała Wielka Nauka: Pasja, Wiedza, Nauka”, która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2017r. na terenie Politechniki Łódzkiej.
Inicjatywa ta ma wspomóc nawiązanie współpracy, wymianę doświadczeń i rozwój badaczy młodego pokolenia w taki sposób, aby w przyszłości nauka, którą tworzą stała się ich pasją i pozwoliła na odnalezienie swojej drogi w labiryncie interdyscyplinarności. Ponadto, idea ta ma na celu podkreślenie istotnej roli doktorantów w rozwoju polskiej nauki. Początkowo organizatorem konferencji było Łódzkie Porozumienie Doktorantów, jednakże tegoroczna edycja realizowana będzie przy współpracy Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej oraz Fundacji Promovendi.
Jesteśmy przekonani, że dzięki wspólnym działaniom sprawimy, że w niedalekiej przyszłości Polska będzie charakteryzowała się prężnym środowiskiem akademickim oraz siecią innowacyjnych przemysłów i branż, które będą poszukiwały partnerów do interdyscyplinarnych zespołów prowadzących badania nad innowacyjnymi programami edukacyjnymi, komercjalizacją wyników badań i transferem technologii. Ważnym jest bowiem, by polscy naukowcy skutecznie wykorzystali swoje szanse ukazując tym samym konkurencyjność polskich ośrodków naukowo-badawczych na mapach naukowych świata.
Intencją organizatorów jest umożliwienie przedstawienia, w trakcie dwóch dni konferencji, osiągnięć naukowych młodych naukowców. Wystąpienia uczestników zostaną poprzedzone wykładami uznanych naukowców, specjalistów w danej dziedzinie.
Każdy z uczestników będzie mógł wybrać dogodną dla siebie formę przedstawienia swoich wyników badań, wystąpienie ustne lub poster.
Dodatkowo możliwe również będzie nadesłanie pracy w postaci rozdziału do monografii naukowej (5 pkt MNiSW).
Nad stroną merytoryczną Konferencji będzie czuwał Komitet Naukowy.
Jak co roku każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający czynny udział w Konferencji, a Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy do rejestracji !!!
Data i miejsce: 01-02.12.2017 r. – Politechnika Łódzka
Opłata konferencyjna: 180zł
Wystąpienie dodatkowe: 49zł
Rejestracja do 08.10.2017 r. pod adresem: https://goo.gl/forms/LvAiGAMe57fXjt5B3
Nadsyłanie abstraktów do 15.10.2017 r.
Nadsyłanie tekstów do monografii do 31.10.2017 r.
Opłata konferencyjna do 31.10.2017 r.
——–

Z poważaniem,

Fundacja Promovendi
ul. Kamińskiego 17/19 lok. 28
90-229 Łódź
KRS: 0000 62 83 61
NIP: 725 21 39 787
Regon: 364954217
tel. +48 781-118-455


http://www.promovendi.pl/