//Marzec

Szanowni Państwo! Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna” zaprasza serdecznie wszystkich studentów oraz doktorantów do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Słowiańskie szaleństwa i wariacje”, która odbędzie się 25 maja 2018 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Zachęcamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego pod adresem: https://kreatywniug.wordpress.com/formularz-zgloszeniowy/   do 19 kwietnia 2018. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł (35 EUR) i [...]

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Biblia w literaturze i sztuce, organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedrę Literatury Współczesnej KUL oraz doktorantów KUL, która odbędzie się 16 czerwca 2018 roku

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Biblia w literaturze i sztuce, organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedrę Literatury Współczesnej KUL oraz doktorantów KUL, która odbędzie się 16 czerwca 2018 roku. Celem konferencji jest poszerzenie i pogłębienie refleksji nad wpływem Biblii na kulturę tak okresów wcześniejszych, jak również współczesności. Mamy nadzieję na [...]

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (oddział w Krakowie) zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się we wtorek 13 marca 2018 r. o godz. 18.15 w budynku Wydziału Polonistyki UJ

Szanowni Państwo, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (oddział w Krakowie) zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się we wtorek 13 marca 2018 r. o godz. 18.15 w budynku Wydziału Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, sala 42 na parterze. Podczas zebrania prof. dr hab. Anna Tyrpa wygłosi odczyt pt. „Zaborcy, Polska i legiony - nazywanie i przezywanie" [...]

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową "Język i jego wyzwania: Język w kulturze, kultura w języku" która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2018 roku w siedzibie Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu. Artykuły wygłoszone na konferencji opublikowane zostaną w formie monografii pod koniec roku 2018. W załącznikach przesyłamy CFP w wersji [...]

UWAGA WAŻNE

Szanowni Państwo Doktoranci, w związku ze zbliżającym się terminem złożenia sprawozdania do MNiSW z działalności statutowej za rok 2017 uprzejmie proszę, aby w trybie pilnym przesłać następujące dane: -- 1. wykaz aktywności popularnonaukowych (udział lub organizacja: wykładów, konkursów, olimpiad, festiwali, seminariów, warsztatów, wystaw itp. oraz publikacje popularnonaukowe) w roku 2017; -- 2. wykaz referatów wygłoszony [...]

Składanie sprawozdań i wniosków na badania naukowe

Szanowni Państwo Doktoranci, W związku z pytaniami trafiającymi do dziekanatu WF a dotyczącymi składania sprawozdań i wniosków na badania naukowe informuję, że należy tego dokonywać za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni wpisując jako: login: P10numeralbumu hasło:WUPESEL! Te same dane dostępowe służyć mają Państwu do pozostałych operacji w WU (np. wpisywania zal. czy ocen studentom, z którymi odbywacie [...]

VIII Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

Szanowni Państwo, Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VIII Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców "Społeczny i indywidualny wymiar odpowiedzialności",która odbędzie się w terminie 7-8.06.2018 roku. W tym roku tradycyjna formuła konferencji zostaje zastąpiona spotkaniem on-line. Do udziału w konferencji zapraszamy doktorantów i młodych naukowców reprezentujących wszystkie [...]

Deklaracja dostępności cyfrowej