Szanowni Państwo Doktoranci,

w związku ze zbliżającym się terminem złożenia sprawozdania do MNiSW z
działalności statutowej za rok 2017 uprzejmie proszę, aby w trybie
pilnym przesłać następujące dane:

— 1. wykaz aktywności popularnonaukowych (udział lub organizacja:
wykładów, konkursów, olimpiad, festiwali, seminariów, warsztatów, wystaw
itp. oraz publikacje popularnonaukowe) w roku 2017;

— 2. wykaz referatów wygłoszony na konferencjach naukowych w 2017 roku
(z podziałem na: zagraniczne, międzynarodowe, krajowe).

Przykłady obu zestawień wysyłam w załączeniu.

Zredagowane dane w wersji elektronicznej proszę dostarczyć najpóźniej do
13 marca 2018 roku na adres: klaudia.smaza@up.krakow.pl

Przepraszam za krótki termin, lecz ma on związek z problemami w systemie
XP.

popularyzacja-przykłady

referaty-przykłady

 
Łączę wyrazy szacunku
Dr hab. prof. UP Władysław Marek Kolasa
Prodziekan Wydziału Filologicznego ds. Nauki