Szanowni Państwo Doktoranci,

W związku z pytaniami trafiającymi do dziekanatu WF a dotyczącymi składania sprawozdań i wniosków na badania naukowe informuję, że należy tego dokonywać za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni wpisując jako:

login: P10numeralbumu

hasło:WUPESEL!

Te same dane dostępowe służyć mają Państwu do pozostałych operacji w WU (np. wpisywania zal. czy ocen studentom, z którymi odbywacie Państwo zajęcia w ramach praktyk doktoranckich).

Oprócz wypełnienia wniosków finansowych w WU oczekiwane jest złożenie wydruków tych wniosków do mnie (kierownika SD) w terminie nieprzekraczającym 15 marca.

Marceli Olma