//Kwiecień

Egzamin z dyscypliny dodatkowej

Szanowni Państwo, W kwestii egzaminu z dyscypliny dodatkowej wciąż nie mam oficjalnej odpowiedzi na moje pismo wystosowane do Rektora. Otrzymałem tylko nieoficjalny, ustny przekaz, iż do egzaminu tego (podobnie jak do egz. z języka obcego) będą mogli przystępować doktoranci dopiero po złożeniu gotowych dysertacji i po powołaniu przez Radę Wydziału komisji do przeprowadzenia postępowania awansowego. [...]

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO.

Szanowni Państwo Doktoranci, W związku z pytaniami i podaniami kierowanymi do mnie, uprzejmie informuję, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego tryby i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora), z egzaminu z [...]

Rejestracja na III Ogólnopolską Konferencję Naukową Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy, która odbędzie się 11 maja 2018 r. w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku Lublinie.

Szanowni Państwo, za kilka dni dobiega końca rejestracja na III Ogólnopolską Konferencję Naukową Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy, która odbędzie się 11 maja 2018 r. w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku Lublinie. Podczas Konferencji Uczestnicy oraz zaproszeni Goście podejmą próbę zdefiniowania miłości, określenia jej podstawowych cech i przejawów w kulturze na przestrzeni wieków. Warto [...]

Deklaracja dostępności cyfrowej