Szanowni Państwo,
W kwestii egzaminu z dyscypliny dodatkowej wciąż nie mam oficjalnej odpowiedzi na moje pismo wystosowane do Rektora. Otrzymałem tylko nieoficjalny, ustny przekaz, iż do egzaminu tego (podobnie jak do egz. z języka obcego) będą mogli przystępować doktoranci dopiero po złożeniu gotowych dysertacji i po powołaniu przez Radę Wydziału komisji do przeprowadzenia postępowania awansowego.
W dziekanacie WF, od p. M. Magiery uzyskałem natomiast potwierdzenie informacji, iż od lat już doktoranci naszego wydziału dokonują wyboru w ramach egzaminu z dyscypliny dodatkowej pomiędzy Wybranymi zagadnieniami filozofii a Ekonomią. Zajęcia przygotowujące do pierwszego z wymienionych kursów doktoranci odbywają pod kierunkiem prof. M. Piecuch, z Ekonomii zaś pod kierunkiem prof. M. Pach.
Zgodnie z obowiązującym planem studiów wspomniane zajęcia przygotowujące należy odbyć wymiarze 30 godzin pomiędzy II a IV rokiem studiów. Każdy doktorant winien w związku z tym samodzielnie dopisać w swoich dokumentach papierowych (indeks, karta) nazwę kursu, ilość godzin i nazwisko prowadzącego oraz uzyskać jego wpis potwierdzający odbycie zajęć przygotowujących. Oczywiście wpisów tych należy dokonać w tym roku akademickim, który z Państwa wyboru, będzie rokiem odbycia owych zajęć.
Co do terminów odbywania zajęć przygotowujących do egzaminu z dyscypliny dodatkowej – należy je uzgodnić z osobą odpowiedzialną za dany kurs (prof. Piecuch lub prof. Pach). Proponuję, aby osoby zainteresowane odbyciem tych zajęć w przyszłym roku akademickim, już teraz, przed wakacjami, wstępnie dopytały u pań profesor o ich oczekiwania dotyczące formy uczestnictwa w zajęciach. Niewykluczone, że wolą prowadzących będzie, by doktoranci dołączyli do ich grup dydaktycznych, z którymi panie profesor odbywać będą zajęcia. Harmonogramy zajęć powstaną oczywiście po wakacjach i wtedy pozostanie dla Państwa kwestia wyboru terminu albo ułożenia swoich innych obowiązków pod kątem odgórnie narzuconego przez prowadzące terminu. Dobrze jednak, aby Państwo jeszcze przed przerwą wakacyjną dopytali o oczekiwania i możliwości, jakie jesienią zaoferują prof. Piecuch i prof. Pach.