//Listopad

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „Młody Erudyta – Nauki Interdyscyplinarne”

głoszenie o konferencji   Konferencja stacjonarna 14.12.2018 r.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Młody Erudyta - Nauki Interdyscyplinarne"      Konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi [...]

listopad 2018, Komisja Historycznoliteracka PAN Oddział w Krakowie

POLSKA  AKADEMIA  NAUK Oddział w Krakowie KOMISJA  HISTORYCZNOLITERACKA 31-018 Kraków, ul. św. Jana 28   Z a p r o s z e n i e        Komisja Historycznoliteracka O/PAN w Krakowie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się w dniu  19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali nr 4 gmachu  [...]

Zaproszenie do udziału w konferencji translatotolocznej – prośba o udostępnienie informacji

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o rozesłanie załączonego zaproszenia do wszystkich pracowników i doktorantów Państwa Instytutu. Z poważaniem, Beate Sommerfeld   Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w studencko-doktorancką konferencji translatologicznej" „Przekład jako akt komunikacji transkulturowej i praktyka społeczna”, która odbędzie się na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 09 - 10 maja [...]

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

Szanowni Państwo,   w imieniu Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zapraszam do udziału w szczególnym projekcie – XI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL. Wydarzenie to może pochwalić się ponad 10-letnią tradycją, jako inicjatywa lubelskiego środowiska naukowego – wspólnego przedsięwzięcia przedstawicieli wszystkich publicznych lubelskich uczelni wyższych – dała podwaliny do stworzenia Fundacji TYGIEL, [...]

Dzień Dobry,     zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród studentów oraz doktorantów Państwa uczelni, odnośnie organizowanych konferencji naukowych. Ogłoszenie o konferencji   Konferencja on-line 16-17.11.2018 r.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Młody Naukowiec Część III - Nauki Interdyscyplinarne"   Konferencja stacjonarna 14.12.2018 r.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: "Młody Erudyta - Nauki Interdyscyplinarne"      Konferencje o charakterze interdyscyplinarnym [...]

Deklaracja dostępności cyfrowej