Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o rozesłanie załączonego zaproszenia do wszystkich pracowników i doktorantów Państwa Instytutu.

Z poważaniem,

Beate Sommerfeld

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w studencko-doktorancką konferencji translatologicznej”

„Przekład jako akt komunikacji transkulturowej i praktyka społeczna”, która odbędzie się na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 09 – 10 maja 2019 r.

Z poważaniem,

Beate Sommerfeld

fwdzaproszeniedoudziauwkonferencjitranslatotolocznej