//Luty

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt: „OMNIBUS CZ. II” Konferencja on-line 03-04.04.2020 r. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31.03.2020 r.

Dzień Dobry, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród studentów oraz doktorantów Państwa uczelni, odnośnie organizowanych konferencji naukowych. LINK: http://konferencjenaukowe.com.pl/ Ogłoszenie o konferencji: Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pt: "OMNIBUS CZ. II" Konferencja on-line 03-04.04.2020 r.    Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31.03.2020 r.     Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji interdyscyplinarnej on-line, która odbędzie się 03-04.04.2020 r. (konferencja [...]

Ogólnopolskie Seminarium Młodych Językoznawców Językoznawstwo XXI wieku – tradycja i nowoczesność Pobierowo 9-10 maja 2020 roku

Ogólnopolskie Seminarium Młodych Językoznawców Językoznawstwo XXI wieku – tradycja i nowoczesność Pobierowo 9-10 maja 2020 roku Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Seminarium Młodych Językoznawców na temat: Językoznawstwo XXI wieku – tradycja i nowoczesność, które odbędzie się w dniach 9-10 maja 2020 roku w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym US w Pobierowie. Seminarium jest organizowane przez młodych adeptów nauki [...]

Zapisy na wykłady ogólnouczelniane z przedmiotu Socjologia lub Filozofia są przyjmowane w sekretariacie Instytutu Filozofii i Socjologii pok. 242. do dnia 19.02.2020r. (środa) Zajęcia będą odbywać się w dni: FILOZOFIA – czwartek godz. 16.00 ( godzina może ulec zmianie po uzgodnieniu z Doktorantami/ może również być 17.00 lub 18.00). SOCJOLOGIA – środa godz. 17.00

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o rozesłanie wiadomości Doktorantom z Państwa Jednostek Zapisy na wykłady ogólnouczelniane z przedmiotu Socjologia lub Filozofia są przyjmowane w sekretariacie Instytutu Filozofii i Socjologii pok. 242. do dnia 19.02.2020r. (środa) Zajęcia będą odbywać się w dni: FILOZOFIA - czwartek godz. 16.00 ( godzina może ulec zmianie po uzgodnieniu z Doktorantami/ może również być [...]

Szanowni Państwo Doktoranci Po kolejnych konsultacjach w Biurze Szkoły doktorskiej pragnę przypomnieć/ poinformować, że: 1. Ci z Państwa, którzy mają już otwarte przewody doktorskie i będą finalizować swoje doktoraty na tzw. „starych zasadach”, powinni przed ukończeniem 4 -letniego cyklu kształcenia odbyć konsultacje i zdać egzaminy z języka obcego oraz przedmiotu dodatkowego. 2. Doktoranci, którzy nie otworzyli dotychczas przewodów doktorskich, mają obowiązek zaliczenia konsultacji z lektoratu języka obcego oraz przedmiotu dodatkowego, bo jest to ujęte w programie kształcenia SD z przypisaną gratyfikacją punktów ECTS. Egzaminu z przedmiotu dodatkowego, jak zapewniono mnie w Biurze, zdawać Państwo jednak nie muszą. Czy zostaniecie Państwo zwolnieni z egzaminu z języka obcego na podstawie informacji o znajomości języka zawartych w suplemencie ukończenia studiów – to jeszcze nie zostało rozstrzygnięte. Analizę przepisów wykonuje na zlecenie Biura Szkoły Doktorskiej radca prawny. Kiedy otrzymamy w tej kwestii wiążącą decyzję – niezwłocznie Państwa powiadomimy.

Szanowni Państwo Doktoranci Po kolejnych konsultacjach w Biurze Szkoły doktorskiej pragnę przypomnieć/ poinformować, że: 1. Ci z Państwa, którzy mają już otwarte przewody doktorskie i będą finalizować swoje doktoraty na tzw. "starych zasadach", powinni przed ukończeniem 4 -letniego cyklu kształcenia odbyć konsultacje i zdać egzaminy z języka obcego oraz przedmiotu dodatkowego. 2. Doktoranci, którzy nie [...]

Deklaracja dostępności cyfrowej