Ogólnopolskie Seminarium Młodych Językoznawców

Językoznawstwo XXI wieku – tradycja i nowoczesność

Pobierowo 9-10 maja 2020 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Seminarium Młodych Językoznawców na temat: Językoznawstwo XXI wieku – tradycja i nowoczesność, które odbędzie się w dniach 9-10 maja 2020 roku w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym US w Pobierowie. Seminarium jest organizowane przez młodych adeptów nauki – doktorantów Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, a patronat nad nim objęła dyrektor Instytutu Językoznawstwa US, dr hab. Adrianna Seniów, prof. US.

Ufamy, że szeroka formuła spotkania pozwoli uczestniczyć w nim doktorantom, którzy podejmują badania nad różnymi problemami lingwistyki i rozpatrują je z perspektywy zarówno tradycyjnych metod i narzędzi badawczych, jak i posiłkują się nowymi, pionierskimi metodologiami.

Na zgłoszenia (formularz w załączniku) czekamy do 28 lutego 2020 r., adres e-mail: karolina.szumiato@phd.usz.edu.pl .

Przewidywany koszt uczestnictwa – 250 PLN (w tym 2 noclegi: 2 x 50 zł/doba, uroczysta kolacja oraz druk materiałów pokonferencyjnych). Informacje na temat numeru subkonta konferencyjnego przekażemy w kolejnym piśmie.

Serdecznie pozdrawiamy!

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca: dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US

Sekretarz: mgr Karolina Szumiato

Członek: mgr Justyna Dąbrowska

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – usz.edu.pl/rodo

druga_prośba_o_podpięcie_na_stronie_SD_wśród_Aktualności