Wykłady ogólnouczelniane dla doktorantów
Socjologi– środa godz. 17.00, sala 321 (rozpoczną się 26.02.2020r.)
 
 
Filozofia – czwartek godz. 17.00, sala 214 (rozpoczną się 4.03.2020r.)