Szanowni Państwo Doktoranci

Po kolejnych konsultacjach w Biurze Szkoły doktorskiej pragnę
przypomnieć/ poinformować, że:

1. Ci z Państwa, którzy mają już otwarte przewody doktorskie i będą
finalizować swoje doktoraty na tzw. „starych zasadach”, powinni przed
ukończeniem 4 -letniego cyklu kształcenia odbyć konsultacje i zdać
egzaminy z języka obcego oraz przedmiotu dodatkowego.

2. Doktoranci, którzy nie otworzyli dotychczas przewodów doktorskich,
mają obowiązek zaliczenia konsultacji z lektoratu języka obcego oraz
przedmiotu dodatkowego, bo jest to ujęte w programie kształcenia SD z
przypisaną gratyfikacją punktów ECTS. Egzaminu z przedmiotu dodatkowego,
jak zapewniono mnie w Biurze, zdawać Państwo jednak nie muszą. Czy
zostaniecie Państwo zwolnieni z egzaminu z języka obcego na podstawie
informacji o znajomości języka zawartych w suplemencie ukończenia
studiów – to jeszcze nie zostało rozstrzygnięte. Analizę przepisów
wykonuje na zlecenie Biura Szkoły Doktorskiej radca prawny. Kiedy
otrzymamy w tej kwestii wiążącą decyzję – niezwłocznie Państwa powiadomimy.