//Styczeń

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Obszary Polonistyki 4. Obrazy młodości i starości w języku, literaturze, kulturze i sztuce”

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów "Obszary Polonistyki 4. Obrazy młodości i starości w języku, literaturze, kulturze i sztuce” Koło Naukowe Polonistów i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową Obszary Polonistyki 4. Obrazy młodości i starości w języku, literaturze, kulturze i sztuce, która [...]

Komisję do przeprowadzenia egzaminów z języka obcego nowożytnego dla doktorantów Wydziału na rok akademicki 2016/17

Dziekanat Wydziału Filologicznego informuje, że Rada Wydziału w dniu 19 stycznia 2017 r. powołała Komisję do przeprowadzenia egzaminów z języka obcego nowożytnego dla doktorantów Wydziału na rok akademicki 2016/17 w składzie: prof. UP dr hab. Marceli Olma – przewodniczący prof. UP dr hab. Joanna Rokita- Jaśkow – członek 3. Egzaminatorzy: prof. UP dr hab. Andrzej [...]

INSTYTUT NEOFILOLOGII Uniwersytetu Zielonogórskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w XVIII Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej Literatury, języki i kultury wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2017 roku

Szanowni  Państwo, w imieniu Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Zielonogórskiego mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w XVIII Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej _LITERATURY, JĘZYKI I KULTURY WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE WOBEC SWEGO CZASU HISTORYCZNEGO_, która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2017 r. Spotkanie będzie poświęcone dyskusji na temat zagadnień związanych ze zjawiskami notowanymi w językach, literaturach i kulturach wschodniosłowiańskich. [...]

Zaproszenie na konferencję 2017

Szanowni Państwo, Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku ma zaszczyt zaprosić na XI Międzynarodową Konferencję Naukową _Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur_, która odbędzie się 18-19 września 2017 r. w Słupsku. Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się w załącznikach. Prosimy o przekazanie informacji pracownikom naukowym i studentom, Z poważaniem, sekretarz Komitetu Organizacyjnego dr Marta Gierczyńska-Kolas Invitation [...]

Konkurs Doktorat 2016

Szanowni Państwo, W imieniu Pana Profesora Zbigniewa Oniszczuka przekazuję list dotyczący kolejnej edycji konkursu na najlepszy doktorat, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Liczymy, że spotka się on z Państwa zainteresowaniem. Jeżeli to możliwe, bardzo prosimy o rozpowszechnienie tej wiadomości w Państwa środowisku naukowym. Z poważaniem Patrycja Szostok Konkurs Doktorat 2016

Przyjmowanie wniosków na programy stypendialne rządu francuskiego w roku 2017/2018

Broszura BGF 2017-2018 Komunikat prasowy Stypendia Rządu Francuskiego Broszura BGF 2017-2018 Komunikat prasowy Stypendia Rządu Francuskiego Szanowni Państwo, Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły PRZYJMOWANIE KANDYDATUR W RAMACH PROGRAMU STYPENDIÓW RZĄDU FRANCUSKIEGO (BGF) NA ROK AKADEMICKI 2017-2018. Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Od [...]

Dziekanat Wydziału Filologicznego przypomina państwu Doktorantom o obowiązku zgłoszenia do Biblioteki Głównej publikacji za lata 2013-2016

Dziekanat Wydziału Filologicznego przypomina państwu Doktorantom o obowiązku zgłoszenia do Biblioteki Głównej publikacji za lata 2013-2016, które powstały w ramach prowadzonej działalności naukowej (w ramach realizacji badań statutowych oraz uczestnictwa w studiach doktoranckich Wydziału). Brak zgłoszenia dorobku do schyłku stycznia skutkować będzie odmową przyznania środków na badania statutowe na rok 2017. W imieniu dziekana Wydziału [...]

WYBÓR OPIEKUNA NAUKOWEGO

Państwa Doktoranci I roku, zgodnie z planem studiów, zobowiązani są do wskazania opiekuna naukowego. Powinno to nastąpić przed końcem pierwszego semestru (proponuję do końca stycznia). Wskazanie to może mieć formę dogodną dla Państwa - informacja ustna/ pisemna złożona bezpośrednio u mnie, informacja papierowa pozostawiona dla mnie w sekretariacie IFP lub kontakt mailowy. Swoją wolę dotyczącą [...]

Deklaracja dostępności cyfrowej