Dziekanat Wydziału Filologicznego informuje, że Rada Wydziału w dniu 19 stycznia 2017 r. powołała Komisję do przeprowadzenia egzaminów z języka obcego nowożytnego dla doktorantów Wydziału na rok akademicki 2016/17 w składzie:

  1. prof. UP dr hab. Marceli Olma – przewodniczący
  2. prof. UP dr hab. Joanna Rokita- Jaśkow – członek

3. Egzaminatorzy:

  1. prof. UP dr hab. Andrzej Kuropatnicki – język angielski
  2. prof. UP dr hab. Joanna Rokita – Jaśkow – język angielski
  3. dr Angela Bajorek – język niemiecki
  4. dr Adam Karpiński – język rosyjski
  5. prof. UP dr hab. Teresa Muryn – język francuski
  6. dr hab. Aleksandra Pronińska – język włoski
  7. dr Danuta Kucała – język hiszpański