Broszura BGF 2017-2018 Komunikat prasowy Stypendia Rządu Francuskiego

Broszura BGF 2017-2018

Komunikat prasowy Stypendia Rządu Francuskiego

Szanowni Państwo,

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły
PRZYJMOWANIE KANDYDATUR W RAMACH PROGRAMU STYPENDIÓW RZĄDU
FRANCUSKIEGO (BGF) NA ROK AKADEMICKI 2017-2018.

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we
Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Od blisko 55 lat,
programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia
dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.
Każdego roku finansowanych jest ponad 400 miesięcy stypendiów.

Ambasada Francji w Polsce zarządza PROGRAMAMI STYPENDIALNYMI, których
prezentacja, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione
zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia
(http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja [1]).

Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie
studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2gi rok) lub
Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między
Francją i Polską.

Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na
sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i
administracji.

Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu
można składać do 5 MARCA 2017 ROKU.

KONTAKT:

Antonin Borgnon, Ambasada Francji w Polsce

science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr  (Fr./Eng.)

INFORMACJE O PROGRAMACH STYPENDIALNYCH RZĄDU FRANCUSKIEGO (BGF):

http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja [1]

Z poważaniem,

ANTONIN BORGNON

Chargé de Mission Scientifique
Ambassade de France en Pologne

Programme de Bourses du Gouvernement Français [2]

Veille scientifique et technologique de la Pologne [3]

Links:
——
[1] http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja
[2] http://www.institutfrancais.pl/fr/presentation-1142
[3] http://fdip.fr/VST-Pol