Dziekanat Wydziału Filologicznego przypomina państwu Doktorantom o obowiązku zgłoszenia do Biblioteki Głównej publikacji za lata 2013-2016, które powstały w ramach prowadzonej działalności naukowej (w ramach realizacji badań statutowych oraz uczestnictwa w studiach doktoranckich Wydziału). Brak zgłoszenia dorobku do schyłku stycznia skutkować będzie odmową przyznania środków na badania statutowe na rok 2017.

W imieniu dziekana Wydziału Filologicznego

Kierownik Studiów Doktoranckich