Państwa Doktoranci I roku, zgodnie z planem studiów, zobowiązani są do wskazania opiekuna naukowego. Powinno to nastąpić przed końcem pierwszego semestru (proponuję do końca stycznia). Wskazanie to może mieć formę dogodną dla Państwa – informacja ustna/ pisemna złożona bezpośrednio u mnie, informacja papierowa pozostawiona dla mnie w sekretariacie IFP lub kontakt mailowy. Swoją wolę dotyczącą wyboru opiekuna naukowego należy oczywiście z nim uprzednio skonsultować, przy czym nie jest wymagane obligatoryjnie pisemne oświadczenie opiekuna, iż zgadza się objąć taką funkcję.

Kierownik studiów doktoranckich

Marceli Olma