//Lipiec

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 5 września 2019 r. o godz. 11.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Piotra Pieprzycy.

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 5 września 2019 r. o godz. 11.00 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Piotra Pieprzycy. Tytuł rozprawy: „L’intensité dans le contexte du vague linguistique dans le langage du [...]

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 4 września 2019 r. o godz. 11.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Marii Szumery .

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 4 września 2019 r. o godz. 11.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Marii Szumery . Tytuł rozprawy: „Literacka strona Facebooka” Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska - [...]

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 19 września 2019 r. o godz. 14.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Anny Nallur.

Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu 19 września 2019 r. o godz. 14.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2, sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Anny Nallur. Tytuł rozprawy: „Rozwój mowy dziecka w środowisku bilingwalnym” Promotor: prof. dr hab. Jadwiga [...]

SESJA OTWARTA DOKTORANTÓW IV ROKU, 4 lipca 2019, godz. 16 00

Sesja otwarta Doktorantów Wydziału Filologicznego w dniu 4 lipca (od godz. 16 00)     JĘZYKOZNAWSTWO, s. 541 (moderator dr. hab. prof., UP Marceli Olma) Dybiec Anna, Polskie przekłady opowieści wigilijnych Charlesa Dickensa (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia emocji w tłumaczeniu literackim) Grzegórzek Mirosław, Charakterystyka postaci w najważniejszych poradnikach metodycznych nauczania języka polskiego przed II wojną [...]

Deklaracja dostępności cyfrowej