Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
19 września 2019 r. o godz. 14.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Anny Nallur.
Tytuł rozprawy:
„Rozwój mowy dziecka w środowisku bilingwalnym”
Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska – Rożek – Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko – Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Władysław Miodunka – Uniwersytet Jagielloński
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie – A. Nallur