Dziekan i Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zawiadamiają, że w dniu
4 września 2019 r. o godz. 11.30 w budynku przy ul. Podchorążych 2,
sala 57 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Marii Szumery .
Tytuł rozprawy:
„Literacka strona Facebooka”
Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska – Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Recenzenci: dr hab. Paweł Tański – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Dariusz Rott – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Z pracą można zapoznać się stronie Repozytorium eRUP (rep.up.krakow.pl)

ogłoszenie – M.Szumera