Sesja otwarta Doktorantów Wydziału Filologicznego

w dniu 4 lipca

(od godz. 16 00)

 

 

JĘZYKOZNAWSTWO, s. 541

(moderator dr. hab. prof., UP Marceli Olma)

 1. Dybiec Anna, Polskie przekłady opowieści wigilijnych Charlesa Dickensa (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia emocji w tłumaczeniu literackim)

 1. Grzegórzek Mirosław, Charakterystyka postaci w najważniejszych poradnikach metodycznych nauczania języka polskiego przed II wojną światową

 1. Mietz Kinga, Pamięć i rutynizacja jako czynniki warunkujące nabywanie języka w normie i w oligofazji 

 1. Morena Katarzyna, Motywacja do nauki języków obcych na przykładzie studentów ukraińskich – w perspektywie teorii samoukierunkowania.

 1. Sekuła Justyna, Wykorzystanie nowoczesnych technologii w promowaniu samodzielności studentów w translodydaktyce

LITERATUROZNAWSTWO, s. 549

(moderator dr. hab. prof., UP Marek Karwala)

 1. Goczał Ewa, Negatywy. Poetyki apofatyczne Aleksandra Wata i Piotra Matywieckiego (preliminaria).  

 1. Ujma-Gawlik Magdalena, Strategie w polskim piśmiennictwie o sztuce po 1989 roku

 1. Walska-Golowska Anna, Serie popularnonaukowe dla dzieci i młodzieży wydawane w okresie dwudziestolecia międzywojennego

 1. Wąsik Barbara, Niesmak w małżeństwie, czyli o losie bohaterek powieściowych polskich minorum gentium przełomu XIX i XX wieku.

 1. Spodaryk Mikołaj, Polska recepcja pisarstwa konceptualnego jako herezja w polu literackim
 2. Sesja doktorantów