//Wrzesień

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Studiach Doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbędzie się w dniu 18 października, w sali 539, rozpoczynając się o godz. 13 00. Inaugurujący wykład mistrzowski wygłosi dr hab., prof. UP Artur Kubacki. Temat wystąpienia: Błąd krytyczny w tłumaczeniach poświadczonych

Biogram prelegenta: dr hab. Artur D. Kubacki, prof. nadzw. UP kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz czynny tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Autor lub współautor 11 książek naukowych i/lub dydaktycznych, a także ponad 100 artykułów, recenzji i tłumaczeń z dziedziny przekładu specjalistycznego oraz jego dydaktyki, ze szczególnym [...]

Redakcja „Acta Humana” zwraca się z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu wśród doktorantów informacji o trwającym naborze artykułów i recenzji do dziewiątego numeru czasopisma. Tym razem jego tematem będzie: „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, a termin przyjmowania tekstów upływa 15 października.

Redakcja "Acta Humana" zwraca się z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu wśród doktorantów informacji o trwającym naborze artykułów i recenzji do dziewiątego numeru czasopisma. Tym razem jego tematem będzie: „Przeszłość – Teraźniejszość - Przyszłość”, a termin przyjmowania tekstów upływa 15 października. W załączeniu przesyłam ogłoszenie o naborze artykułów, w którym zainteresowani mogą znaleźć szczegóły dotyczące [...]

Egzamin z języka angielskiego w dniu 13 września rozpocznie się około godz. 11 00 w pok. 31 przy ul. Podchorążych 2. Zmiana godziny w stosunku do wcześniejszych informacji związana jest z obowiązkami sesyjnymi Pani Dziekan i prof. Kuropatnickiego.

Egzamin z języka angielskiego w dniu 13 września rozpocznie się około godz. 11 00 w pok. 31 przy ul. Podchorążych 2. Zmiana godziny w stosunku do wcześniejszych informacji związana jest z obowiązkami sesyjnymi Pani Dziekan i prof. Kuropatnickiego.

Deklaracja dostępności cyfrowej